• Bieżący Informacje o dziecku
  • Dane rodziców / opiekunów
  • Oświadczenia
  • Wydruki oświadczeń
  • Sprawdź przed wysłaniem
  • Zakończ i wyślij
1 of 6
Pola wymagane oznaczono gwiazdką
Informacje osobowe
Imię / Imiona dziecka

Jeśli posyłasz dziecko rocznika 2016 do pierwszej klasy, załącz opinię o gotowości dziecka do nauki szkolnej.


Tylko jeden plik.
Limit 128 MB.
Dozwolone rozszerzenia: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
10 MB limit per form.
Informacje adresowe

Adres zamieszkania dziecka

Adres zameldowania dziecka

Zaznacz, gdy adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania dziecka

Adres do korespondencji

Zaznacz, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania.

Informacje o szkołach

Informacje o szkołach są niezbędne do przekazania przez szkołę Moracz ustawowo wymaganych informacji.

Pełna nazwa, numer i adres szkoły rejonowej w obwodzie zamieszkania

Pełna nazwa, numer i adres szkoły rejonowej w obwodzie zameldowania

Zaznacz, jeśli w poprzednim roku szkolnym (2021/22) dziecko uczęszczało do innej szkoły niż szkoła rejonowa w miejscu zamieszkania

Pełna nazwa, numer i adres szkoły do której ostatnio dziecko uczęszczało

Informacje dodatkowe
Język obcy wiodący w klasach 1-8
W przypadku wyboru "inny", skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów.
Drugi język obcy w klasach 7-8

Zaznacz, jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Tylko jeden plik.
Limit 15 MB.
Dozwolone rozszerzenia: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
10 MB limit per form.

Zaznacz, jeśli dziecko posiada opinię o specyficznych trudnościach w nauce (dyslekcja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia itp). Opinię proszę załączyć do formularza

Tylko jeden plik.
Limit 15 MB.
Dozwolone rozszerzenia: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
10 MB limit per form.

Zaznacz, jeśli posiadasz dokument poświadczający samotne wychowywanie dziecka (wyrok sądu, akt urodzenia dziecka, akto zgonu jednego z rodziców / opiekunów itp)

Tylko jeden plik.
Limit 15 MB.
Dozwolone rozszerzenia: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
10 MB limit per form.