Formularz rejestracyjny ucznia 2024/25

 • Bieżący Informacje o dziecku
 • Dane rodziców / opiekunów
 • Oświadczenia
 • Wydruki oświadczeń
 • Sprawdź przed wysłaniem
 • Zakończ i wyślij
1 of 6
Pola wymagane oznaczono gwiazdką

Wpisz datę po zatwierdzeniu rejestracji jako zakończonej z kompletem dokumentów.

Informacje osobowe
Imię / Imiona dziecka

Jeśli posyłasz dziecko rocznika 2018 do pierwszej klasy, załącz opinię o gotowości dziecka do nauki szkolnej.


Tylko jeden plik.
Limit 512 MB.
Dozwolone rozszerzenia: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
10 MB limit per form.
Informacje adresowe

Adres zamieszkania dziecka

Adres zameldowania dziecka

Zaznacz, gdy adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania dziecka

Adres do korespondencji

Zaznacz, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania.

Informacje o szkołach

Informacje o szkołach są niezbędne do przekazania przez szkołę Moracz ustawowo wymaganych informacji.

Pełna nazwa, numer i adres szkoły rejonowej w obwodzie zamieszkania

Pełna nazwa, numer i adres szkoły rejonowej w obwodzie zameldowania

Zaznacz, jeśli w poprzednim roku szkolnym (2023/24) dziecko uczęszczało do innej szkoły niż szkoła rejonowa w miejscu zamieszkania

Pełna nazwa, numer i adres szkoły do której ostatnio dziecko uczęszczało

Informacje dodatkowe
Język obcy wiodący w klasach 0-8
W przypadku wyboru "inny", skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów.
Drugi język obcy w klasach 7-8

Załącz zeskanowaną kopię świadectwa ukończenia klasy roku szkolnego 2023/24


Maksymalna liczba plików: 5.
Limit 2 MB.
Dozwolone rozszerzenia: pdf, doc, docx, odt, jpg, png, jpeg.
10 MB limit per form.

Zaznacz, jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Maksymalna liczba plików: 5.
Limit 15 MB.
Dozwolone rozszerzenia: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
10 MB limit per form.

Zaznacz, jeśli posiadasz dokument poświadczający samotne wychowywanie dziecka (wyrok sądu, akt urodzenia dziecka, akto zgonu jednego z rodziców / opiekunów itp)

Maksymalna liczba plików: 5.
Limit 15 MB.
Dozwolone rozszerzenia: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
10 MB limit per form.

Jeśli posiadasz dodatkowe dokumenty, niezbędne w dalszej edukacji dziecka, zaznacz ten kwadrat i dodaj pliki poniżej

Maksymalna liczba plików: 5.
Limit 2 MB.
Dozwolone rozszerzenia: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, jpeg, jpg, png.
10 MB limit per form.
 • uprawianie sportu w klubie lub sekcji sportowej,
 • zorganizowane zajęcia artystyczne (w szkole państwowej/prywatnie),
 • własna aktywność sportowa,
 • własna aktywność artystyczna
 • inne zorganizowane zajęcia tematyczne w kołach zainteresowań, sekcjach lub klubach,
 • inne własne regularne zajęcia